Hundelufting

Hundelufting

Denne tjenesten fases nå ut og vi konsentrerer oss om dagpass. Alle hundene luftes i skogen.